Make your own free website on Tripod.com


Rüzgar enerjisinin gelişimi çevre dostu bir enerji kaynağına yatırım için fırsatlar yaratmaktadır. Hızla gelişen bu endüstride karlı bir yatırım yapılabilmesi için Rüzgar Enerjisi konusunda kapsamlı incelemeler yapılması gerekmektedir.


VEREBİLECEĞİMİZ HİZMETLER

Rüzgar enerjisi ekonomisi, rüzgar çiftliğinin üreteceği enerjiye bağlıdır. Bu nedenle yüksek rüzgar enerjisine sahip konumların çok iyi belirlenmesi gerekir. Bu amaç doğrultusunda, rüzgar verisiyle (frekans histogramı ve rüzgar gülü) birlikte sayısallaştırılmış topoğrafya verisi, bölgenin pürüzlülük yapısı ve perdeleyici engeller kullanılarak bölgenin rüzgar atlası hazırlanır. Bu rüzgar atlası verileriyle oluşturulan güç yoğunluğu dağılım haritası yardımıyla yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan konumlar belirlenir. Bu konumlar, elektrik ve inşaat altyapı bakımından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur; uygun olmayanlar elenir. Seçilen konumda en az 1 yıl süreyle rüzgar hızı ölçümleri yapılır. Ölçümler kullanılarak, rüzgar çiftliği alanının uzun dönem rüzgar verisi elde edilmek üzere sayısal modelleme yapılır. Böylece ilgilenilen konumda rüzgar şiddetinin uzun dönem ortalaması,  ortlama günlük değişimi,  aylık ve yıllık değişimi, rüzgar gülü ve türbülans yoğunluğu rejimi belirlenir.

Piyasada çeşitli model ve büyüklükte rüzgar türbini bulunmaktadır. Yatırımcı amacı da gözönünde bulundurularak, fiyat, teknik özellikler, verim, garanti ve hazırda bulunma gibi kriterlere göre en uygun rüzgar türbini seçilir.

Rüzgar çiftliğinin net enerji üretiminin belirlenebilmesi amacıyla bölgenin rüzgar atlası, rüzgar türbini verileri ve rüzgar türbinlerinin konumlarına ilişkin veri birlikte kullanılarak, aynı zamanda rüzgar çiftliği bölgesindeki akış değişimleri ve iz bölgesi etkileri de dikkate alınarak, türbinlerin tek tek ve birarada üretecekleri yıllık enerji miktarları hesaplanır.  Buna göre rüzgar çiftliğinin kapasite faktörü  hesaplanarak, rüzgar çiftliğinin verimi belirlenir.

Elektrik altyapı rüzgar çiftliğinin yatırım maliyeti, enerji üretimi ve yatırımın karlılığı üzerinde önemli etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle hat ve transformatörlerin optimizasyonunun yapılması gerekir. Bu amaçla elektrik sistemlerinin detaylarıyla birlikte rüzgar verisi ve türbinlerin performans detayları kullanılarak, yatırım maliyeti ve enerji kayıpları hesaplanır. Yatırım-kazanç testiyle en uygun durum belirlenir.

Rüzgar çiftliğinin uzun-dönem enerji üretiminin tahmininin ve türbin sayısı ile türbin kapasitesinin karşılaştırılması için proje maliyetinin belirlenmesi gereklidir. Rüzgar çitliğinin proje ömrü boyunca her yıl için enerji üretimi ve bu enerjinin satışından elde edilecek gelir, bakım ve onarım masrafları, arazi kirası ve diğer giderler hesaplanır. Değer kaybı ve yıllık vergiler ödendikten sonra, yıllık nakit akışı hesaplanır. Net bugünkü değerler ve projenin geri ödeme oranı belirlenir.

Rüzgar potansiyeli incelemelerinden elde edilen sonuçlar, rüzgar türbini karakteristikleri, bölgenin topoğrafik özellikleri ve diğer tekno-ekonomik göstergelerle birlikte prosedür etkileşimli olarak uygulanarak, enerji üretimini ve dolayısıyla karlılığı en yüksek düzeye çıkarmak için rüzgar çiftliği planı optimize edilir.

Rüzgar çiftliğinin çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanır. Burada bölgenin projeden sağlayacağı sosyal, ekonomik ve çevresel kazanımlar irdelenir. Çevresel açıdan  projenin etkilerinin kabul edilebilir düzeyde kalıp, kalmayacağını gösteren aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:

Detaylı Bilgi İçin:
Dr. FERDİ TÜRKSOY
 e-mail gönderiniz


Nedstat Counter